Raz Fresco Talks New Album 'Pablo Frescobar' + Freestyles While In Philly

News

Raz Fresco Talks New Album 'Pablo Frescobar' + Freestyles While In Philly

01/05/2015 - 3:12pm

While in Philly recently, Raz Fresco sat down with Mighty Miss Rachel to talk about his soon-coming album 'Pablo Frescobar' and drop some new bars.