Kayo, Clairmont The Second, Flex The Antihero, John River, Raz Fresco - Team BackPack Cypher Toronto

News

Kayo, Clairmont The Second, Flex The Antihero, John River, Raz Fresco - Team BackPack Cypher Toronto

01/20/2016 - 3:23pm

Toronto's first TeamBackPack Cypher features Kayo, Clairmont The Second, Flex The Antihero, John River, and Raz Fresco in a one-take.