JD Era, Sese, Young Stitch, Raz Fresco & Roshin - King Of The Dot Cypher